#DaiHoiX

BIỂU TRƯNG ĐẠI HỘI

Biểu trưng được lấy ý tưởng từ hình tượng loài chim Lạc với phần thân có huy hiệu Đoàn đang vút bay thể hiện con đường tương lai luôn có sự định hướng, đồng hành của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong đó, lực lượng Đoàn viên, thanh niên trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM cũng đang tích cực góp phần xây dựng đất nước và Nhà trường ngày càng phát triển.
Bên cạnh đó, hình ảnh chim Lạc còn được cách điệu từ đóa hoa sen. Hoa sen tượng trưng cho sự thanh cao, luôn giữ được tinh khiết trong bất cứ môi trường nào.
Hình tượng chim Lạc kết hợp với hoa sen được nâng bởi một khối hình cách điệu từ chữ số X (Số 10 La Mã) thể hiện giá trị truyền thống luôn được gìn giữ và phát huy trong thời đại mới. Vì đã có một thế hệ trẻ sống có lý tưởng, có hoài bão, chủ động hội nhập nhưng vẫn biết giữ gìn những giá trị truyền thống của dân tộc.

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

KHÁT VỌNG - XUNG KÍCH - BẢN LĨNH -
SÁNG TẠO - HỘI NHẬP
ỨNG CỬ VIÊN

Ban Chấp hành Đoàn trường Khóa X (2019 - 2022)

ĐĂNG KÝ

TỔ THẢO LUẬN

TỔ 1

  • Công tác Giáo dục
  • Số lượng: 0

TỔ 2

  • Công tác Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
  • Số lượng: 0

TỔ 3

  • Công tác Phong trào và công trình thanh niên
  • Số lượng: 0

TỔ 4

  • Công tác Tổ chức, xây dựng đoàn
  • Số lượng: 1

TỔ 5

  • Công tác quốc tế thanh niên
  • Số lượng: 0